Degenen die na de dood beschikken, moeten ook het welzijn van anderen in gedachten hebben

Geld erven

‘Beloof me’, zegt de stervende man tegen zijn vrouw, ‘dat Michaela niet naar mijn begrafenis komt.’ Vader en dochter hadden al decennia geen contact meer. Michaela had genoeg van de constante inmenging in haar leven. Ze ging haar eigen weg, studeerde niet, maar deed een opleiding tot timmerman. Toen haar vader ziek werd, wilde ze hem bezoeken. Hij weigerde botweg. Het is normaal dat Michaela op zijn minst bij zijn graf staat. De moeder weet niet wat ze moet doen. Je belofte nakomen en je dochter ongelukkig maken? Het breken en daarmee de wil van haar man kleineren? Het is soms een dunne lijn om te lopen bij het overwegen van de laatste wensen van de overledene.

Beloften vervallen niet bij overlijden

Om te beginnen verdienen ze respect – net zoals men de wil van een persoon moet respecteren als hij nog leeft, ook al is dat soms moeilijk. Je moet ook niet alleen loyaal zijn als je in de gaten wordt gehouden. Beloften vervallen niet alleen omdat degene aan wie ze zijn gedaan dood is. Als de grootmoeder een eikenhouten kist met mooi beslag wilde, is het om financiĆ«le redenen armoedig om in plaats daarvan een goedkoop model te kiezen. Waarom zou de nicht geen afscheid nemen met “ik deed het op mijn manier” als ze dat naast Bach wilde hebben voor haar begrafenis? De rouwenden hoeven de mix van stijlen niet leuk te vinden – wat belangrijk is, is betrouwbaarheid met betrekking tot de zorgen van degenen die zijn vertrokken, die mondeling of schriftelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld na overleg met een erfrecht advocaat.

Omgekeerd kan men ook respect, loyaliteit en betrouwbaarheid verwachten van degenen die hun laatste wensen uitspreken. Naar het voorbeeld van veel films kan het een grappig idee zijn om na het eigen overlijden aan familieleden, vrienden en collega’s duidelijk te maken wat men van hen vindt, namelijk niets. Maar zo’n retourkoets, waarvoor men niet langer de gevolgen hoeft te dragen, is net zo zielig als een goedkope krans in plaats van de armen vol zonnebloemen waar de overleden oom om had gevraagd. Degenen die na de dood wensen, mogen de gevoelens van anderen niet vertrappen uit wraak of boosaardigheid. Wie dat doet, kan er zeker van zijn dat de achterblijvers niet zullen buigen – en terecht. Niemand hoeft door een ander te worden vernederd.

Degenen die na de dood beschikken, moeten ook het welzijn van anderen in gedachten hebben
Schuiven naar boven