Wanneer is elektrische verwarming nuttig?

Woning

Als je over elektrische verwarming hoort, denk je vaak aan nachtaccumulatie. Deze manier van elektrisch verwarmen is echter niet de meest moderne en comfortabele manier, maar tegenwoordig is “verwarmen met elektriciteit” weer in de mode. Omdat moderne elektrische kachels zulke efficiënte typen omvatten als warmtepompen en infrarood kachels. Ze hebben een goede CO2-balans – vooral als er groene stroom wordt gebruikt of de elektriciteit zelfs rechtstreeks uit uw eigen fotovoltaïsche installatie komt.

Het kan ook nuttig zijn om slechts een bepaalde ruimte te voorzien van elektrische verwarming, zoals bijvoorbeeld de woonkamer. Met elektrische verwarming woonkamer, de ruimte in huis waar je het meeste bent, kun je al behoorlijk besparen om de gasrekening.

Welke soorten elektrische verwarming zijn er?

Elektrische kachels omvatten alle soorten die met elektriciteit verwarmen. Dat is perfect, want elektriciteit is de “edelste” vorm van energie onder natuurkundigen, omdat het de enige is die direct kan worden gebruikt. Van vroeger en oude woongebouwen kent de een of de ander nog de nachtaccumulator en de elektrische vloerverwarming. Deze oude, conventionele elektrische kachels voldoen echter niet aan de hoogste comforteisen omdat ze eerst elektrisch moeten worden opgeladen voordat ze warmte kunnen afgeven – het “edele” voordeel is weg… En grootschalige elektrische vloerverwarming leidt vaak tot hoge elektriciteitskosten. Wij willen dit negatieve imago van oude elektrische kachels opruimen! Want er zijn nu nieuwe, veel efficiëntere manieren van verwarmen met elektriciteit: bijvoorbeeld warmtepompen. Ze halen warmte uit de lucht, uit de grond of uit grondwater. Elektriciteit is slechts nodig voor 25% van de aandrijfenergie (voor de compressor en pomp) – de resterende 75% wordt verkregen uit natuurlijke thermische energie uit de aarde, lucht en water. Moderne warmtepompen zijn daarom uiterst energiezuinige elektrische kachels. De verhouding tussen stroomverbruik en bruikbare thermische energie is ongeveer 1:4. Anders gezegd: uit 1 kW elektriciteit wordt 4 kW warmte voor verwarming of drinkwater gehaald.

Infraroodstralers zijn ook zeer energiebesparende elektrische stralers – en ook bijzonder comfortabel. Ze stralen warmte uit naar de omgeving en objecten, zodat deze stralingswarmte ook weer kan “uitstralen” en zowel ruimte als mensen kan verwarmen. Zo kan het infraroodpaneel op dezelfde manier als een foto aan de muur worden bevestigd. De stralingswarmte van deze radiatoren is zeer aangenaam en heeft vooral voor mensen met allergieën veel voordelen. Omdat ze geen stof opdwarrelen, zoals bij convectie van conventionele radiatoren wel het geval is.

Wanneer is een elektrische verwarming zinvol?

Een elektrische kachel kan net zo nuttig zijn voor een nieuw gebouw als voor een renovatie. De beste manier om erachter te komen of elektrische verwarming geschikt is voor uw project, is door een professional te raadplegen. We kunnen u de volgende punten geven om te controleren:

  • Installatiekosten
  • Energiekosten
  • Ecologie

“Elektrische verwarming is bij renovaties vaak een verstandige oplossing omdat er dan geen nieuw warmtedistributiesysteem hoeft te worden aangelegd. Dat scheelt flink in de bouwkosten.” Het einde van de stookolie is voorzien vanwege de hoekstenen van het klimaatpakket van de federale regering. Vooral overstappen op duurzame energie, zoals het vervangen van een stookoliesysteem door een warmtepomp, wordt aangemoedigd. Er zijn nu zelfs warmtepompen die radiatoren kunnen voorzien van een hogere aanvoertemperatuur en toch energiebesparend werken. Dit is vooral interessant voor vernieuwers. Omdat de warmteverdeling kan worden gehandhaafd, zijn de installatiekosten laag.

“Elektrische kachels zijn een nuttige technologie met toekomst. Want de energiekosten van de individuele energiebronnen verschuiven. De koolstofprijsstelling van fossiele brandstoffen zal de olie- en gasprijzen doen stijgen.” Zoals nu met de energiecrisis.

Naast de pure energiekosten moet er nog een andere factor in de berekening worden meegenomen: Hoe efficiënt is elektrische verwarming? Vooral bij warmtepompen zijn er grote verschillen. De betreffende use-case moet hier in acht worden genomen. Een ander aspect is de isolatiekwaliteit

Wanneer is elektrische verwarming nuttig?
Schuiven naar boven