Wat is incasso?

Incasso

Bij incasso incasseert een incassobureau in opdracht de schulden van openstaande facturen en voert daarmee het debiteurenbeheer voor klanten. De definitie van incasso is dus het innen van vorderingen. Inkasso betekent ‘incasso’ in het Engels. Een bedrijf (de schuldeiser) kan een incassobureau of advocatenkantoor inschakelen wanneer een klant een factuur niet of niet volledig heeft betaald. Het incassobureau zorgt vervolgens voor het incasseren of incasseren van de opeisbare vordering (vorderingenbeheer).

De meeste mensen gebruiken een incassobureau om schulden te incasseren omdat ze tijd willen besparen en toch hun geld willen krijgen. Het in gebruik nemen van incasso’s is doorgaans sneller en meer tijdbesparend.

Is incasso mogelijk zonder aanmaning?

Als de betalingstermijn is verstreken en de klant heeft niet betaald, stuurt de ondernemer meestal eerst een betalingsherinnering en daarna herinneringen.

Als de derde aanmaning is verzonden maar de factuur nog steeds niet is betaald, kan de schuldeiser met een gerust hart een incassobureau inschakelen. Onder bepaalde omstandigheden kan echter ook zonder voorafgaande aanmaning een incassoprocedure worden gestart: Als er 30 dagen of meer zijn verstreken sinds de factuur werd uitgereikt en de klant nog niet heeft betaald, kan de incasso onmiddellijk beginnen – zelfs als er vooraf geen herinnering naar de klant is gestuurd.

Hoe werkt incasso?

Bij een incassoprocedure verzorgt het ingeschakelde incassobureau de communicatie met de debiteur en het betalingsverkeer vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst. Er zijn twee manieren om dit te doen:

Incasso van schulden op last of volmacht

Het incassobureau krijgt een volmacht om de vordering te incasseren. Als de schulden niet kunnen worden geïnd, blijft de schuldeiser achter met de dubieuze debiteuren, d.w.z. het ontbrekende geld.

Cessie van vorderingen

De schuldeiser verkoopt de openstaande factuur aan het incassobureau. In het geval van een oninbare vordering moet het incassobureau dan het verlies van de oninbare vordering aanvaarden.

Welke maatregelen neemt een incassobureau?

In de eerste stap probeert het incassobureau de vordering buitengerechtelijk te incasseren. Hiervoor wordt een aanmaningsprocedure gestart en wordt een incassobrief verzonden. Als de buitengerechtelijke incasso mislukt, is er sprake van een gerechtelijke incasso, oftewel een tenuitvoerleggingsprocedure. De klant betaalt vaak wanneer hij de executoriale titel ontvangt. Als de klant niet betaalt, zal de tenuitvoerlegging worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder.

Als de schuldenaar echter insolvent is, kan er geen tenuitvoerlegging plaatsvinden. In plaats daarvan kan het incassobureau worden ingeschakeld met zogenaamde titelbewaking: het incassobureau volgt de debiteur en zijn financiële situatie gedurende 30 jaar om het geld eventueel op een later tijdstip te incasseren.

Voor meer informatie, of om een incasso te straten, verwijzen wij je naar eenincassobureau.nl.

Wat is incasso?
Schuiven naar boven