Tuinonderhoud – Hoe huurders moeten tuinieren

Tuinonderhoud

Als de huurder volgens het contract verantwoordelijk is voor de tuin, bepaalt hij zelf hoe vaak hij het gazon moet maaien en bladeren moet harken. Maar hij mag de tuin niet verwilderen. De huurder hoeft alleen bomen te kappen of schuttingen te repareren als dit uitdrukkelijk met verhuurder is overeengekomen.

Gras maaien, wieden, bladharken

Als in de huurovereenkomst een algemene zin staat zoals “De huurder zorgt voor de tuin”, hoeft de huurder alleen eenvoudige tuinwerkzaamheden uit te voeren. Dit zijn werkzaamheden die zonder grote kosten en specialistische kennis kunnen worden uitgevoerd. Dit omvat het maaien van het gazon, het wieden en het verwijderen van bladeren. Grotere klussen zoals het verticuteren en bemesten van het gazon of het vellen van een boom zijn dan de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De verhuurder kan niet voorschrijven hoe vaak de huurder het gazon moet maaien en bladeren moet harken. De huurder mag de tuin echter niet op de vrije loop laten. Indien de verhuurder slechts aan één huurder de tuin van een appartementsgebouw heeft verleend, bijvoorbeeld die op de begane grond, is alleen deze huurder verplicht om te tuinieren.

Grotere werken alleen in overleg

In individuele gevallen kan de huurder ook worden verplicht tot het verrichten van omvangrijke tuinwerkzaamheden, namelijk als hij dit uitdrukkelijk met verhuurder heeft bedongen. Dit klinkt misschien interessant voor tuinliefhebbers, maar het is riskant. Want het kappen van een boom of het repareren van een defect tuinhek kan kostbaar zijn.

Bij twijfel is het tuinonderhoud de verantwoordelijkheid van de verhuurder

Staat er niets in de huurovereenkomst over tuinieren, dan is tuinonderhoud een zaak van de verhuurder. Dit geldt ook indien de huurder uitdrukkelijk gebruik mag maken van de tuin. Indien in de huurovereenkomst is bepaald dat de huurder de “kosten van tuinonderhoud” moet dragen, mag de verhuurder de reguliere onderhoudskosten echter als exploitatiekosten aan de huurder doorberekenen.

Als je niet precies weet wat tuinonderhoud precies is, kun je op https://www.tuinengazononderhoud.nl/ bekijken hoe breed dit eigenlijk is.

Tuinonderhoud – Hoe huurders moeten tuinieren
Schuiven naar boven